Artefact #: 337
pete_teacher

Possibly the single most pondered question in history – what caused the unbound, senseless slaughter that was the First World War?

Być może to jedno z najczęściej zadawanych pytań w historii - co spowodowało niezwiązaną, bezsensowną rzeź, która była pierwszą wojną światową?


 
  Your current access does not permit you to view the comments under this section