Tablica z II wojny światowej ustawiona przy wejściu do krakowskiego parku przez władze niemieckie.
Artefact #: 754
Izabela


A plaque from World War II placed at the entrance to the Krakow park by the German authorities. On the board, there is an inscription in two languages: German and Polish, "Jews are not allowed". It was another element of the policy of harassing Jews in occupied Poland, forbidding Jews from entering certain public places.

Tablica z II wojny światowej ustawiona przy wejściu do krakowskiego parku przez władze niemieckie. Na tablicy napis w dwóch językach: niemieckim i polskim "Żydom wstęp wzbroniony". Był to kolejny elementy polityki szykanowania Żydów w okupowanej Polsce, zabraniający wstępu Żydom do określonych miejsc publicznych.


 
  Your current access does not permit you to view the comments under this section