Added by Izabela

Materiały dotyczą zamachu na Generalnego Gubernatora Hansa Franka, który przeprowadzili członkowie Polskiego Państwa Podziemnego.


Artefact #: 410
Izabela

W 1944 r. w Puszczy Niepołomickiej członkowie Polskiego Państwa Podziemnego dokonali zamachu na pociąg, którym jechał Generalny Gubernator Hans Frank. Hans Frank jechał z Krakowa do Lwowa, gdzie miały się odbyć uroczystości z okazji rocznicy powstania Generalnego Gubernatorstwa. Polskie podziemie polityczne uznało to za okazję do zorganizowania zamachu, w którym miałby zginąć jeden z największych oprawców II wojny światowej. W styczniu 1944 r. Józef Spychalski pseudonim "Luty" wydał rozkaz porucznikowi Ryszardowi Nuszkiewiczowi pseudonim "Powolny" przygotowania planu wysadzenia pociągu, którym podróżować miał Hans Frank. Wybrano najlepsze miejsce zamachu - odcinek torów kolejowych między stacjami Podłęże - Grodkowice (dziś stacja Szarów). W zamachu wzięło udział 25 żołnierzy oddziałów "Błyskawica" i "Grom" oraz zespół minerski. Dowódcą operacji został Stanisław Więckowski pseudonim "Wąsacz". O godzinie 23. 15 po zauważeniu nadjeżdżającego pociągu rozpoczęto zaplanowaną akcję. Eksplozja doprowadziła do wykolejenia się pociągu, wagon z Hansem Frankiem nie został zniszczony a Generalny Gubernator przeżył. Uczestnicy zamachu wycofali się w trzech grupach aby uniknąć aresztowania. Skutki nieudanego zamachu były dotkliwe. Niemcy rozstrzelali w odwecie 100 Polaków: 50 osób w Podłężu pod Niepołomicami i 50 osób w Dębicy. Oś czasu przedstawia okoliczności i skutki zamachu na Generalnego Gubernatora.

Artefact #: 411
Izabela

Ryszard Nuszkiewicz - report from events in the Niepołomicka Forest on January 29, 1944.
Ryszard Nuszkiewicz participated in the Polish campaign in 1939. As Cichociemny dropped in 1943 on the territory of occupied Poland. In 1944, he received an order from Józef Spychalski, nicknamed "February", to assassinate General Governor Hans Frank. The assassination was to be carried out in the Niepołomicka Forest during Hans Franks trip to Lviv. The assassination consisted of blowing up the train tracks and derailing the train in which Hans Frank mixed himself. The assassination failed. The Governor General survived. The attack resulted in a two-day stop in rail traffic and repression of civilians.

Ryszard Nuszkiewicz - relacja z wydarzeń w Puszczy Niepołomickiej 29.01.1944 r.
Ryszard Nuszkiewicz uczestniczył w kampanii polskiej w 1939 r. Jako Cichociemny zrzucony w 1943 roku na terytorium okupowanej Polski. W 1944 r. otrzymał rozkaz od Józefa Spychalskiego pseudonim "Luty" przeprowadzenia zamachu na Generalnego Gubernatora Hansa Franka. Zamach miał być przeprowadzony w Puszczy Niepołomickiej podczas podróży Hansa Franka do Lwowa. Zamach polegał na wysadzeniu torów kolejowych i wykolejeniu pociągu, w którym przemieszał się Hans Frank. Zamach się nie udał. Generalny Gubernator ocalał. Skutkiem zamachu była dwudniowa przerwa w ruchu kolejowym oraz represje na ludności cywilnej.

Artefact #: 393
Izabela

Wspomnienie świadka i uczestnika zamachu na Generalnego Gubernatora Ryszarda Nuszkiewicza pseudonim "Powolny". W sposób obszerny jego relacja pokazuje tło zamachu. Szczegółowo opisuje jego przebieg i towarzyszące żołnierzom obawy i napotykające ich w czasie planowanie i przeprowadzania zamachu trudności.

Download PDF View PDF
Artefact #: 394
Izabela

Opis skutków nieudanego zamachu w Puszczy Niepołomickiej na pociąg wiozący Hansa Franka w relacji księdza Andrzeja Fidelusa.
Ksiądz Andrzej Fidelus proboszcz parafii Niepołomice w latach 1957-1987. W 1941 r. został wikarym w Niepołomicach. Był w mieście w czasie nieudanego zamachu na Hansa Franka i opisał represje niemieckie na ludności polskiej. W święto Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego 1944 r. rozstrzelano w Podłężu pod Niepołomicami 50 więźniów z krakowskiego więzienia Montelupich. Relacja oddaje atmosferę grozy tamtych dni.

Download PDF View PDF
Pomnik w Puszczy Niepołomickiej
Artefact #: 395
Izabela


A monument commemorating the failed assassination attempt on Governor General Hans Frank. The board lists the participants of the events of January 1944.

Pomnik upamiętniający nieudany zamach na Generalnego Gubernatora Hansa Franka. Na tablicy wymieniono uczestników wydarzeń ze stycznia 1944 r.


 
.
  Your current access does not permit you to view the comments under this section