Wskazówki WORTHY są podzielone na dwie części. Część 1 opisuje ramy, prezentuje metodologię WORTHY i wskazuje, jak wdrażać ją w szkołach. Część 2 proponuje całą gamę metod, które można użyć wdrażając metodologię WORTHY.

 

Przejrzyj publikację

Zapisz publikację na dysku

2020-10-06