10 sugestii, jak rozwijać zamiłowanie do historii

Celem tego dokumentu jest podzielenie się z nauczycielami użytecznymi sugestiami, które warto pamiętać podczas planowania ścieżek edukacyjnych. W rezultacie studenci powinni poczuć, że są aktorami procesów historycznych oraz że są odpowiedzialni za wspólną pamięć, która powinna ich prowadzić do tworzenia pokojowego świata.. Wskazówki WORTHY są pochodną doświadczenia nauczycieli w całej Europie, który stworzyli i używali ze swoimi uczniami plany lekcji oparte na modelu WORTHY.

Download