Artefact #: 411
Izabela

Ryszard Nuszkiewicz - report from events in the Niepołomicka Forest on January 29, 1944.
Ryszard Nuszkiewicz participated in the Polish campaign in 1939. As Cichociemny dropped in 1943 on the territory of occupied Poland. In 1944, he received an order from Józef Spychalski, nicknamed "February", to assassinate General Governor Hans Frank. The assassination was to be carried out in the Niepołomicka Forest during Hans Franks trip to Lviv. The assassination consisted of blowing up the train tracks and derailing the train in which Hans Frank mixed himself. The assassination failed. The Governor General survived. The attack resulted in a two-day stop in rail traffic and repression of civilians.

Ryszard Nuszkiewicz - relacja z wydarzeń w Puszczy Niepołomickiej 29.01.1944 r.
Ryszard Nuszkiewicz uczestniczył w kampanii polskiej w 1939 r. Jako Cichociemny zrzucony w 1943 roku na terytorium okupowanej Polski. W 1944 r. otrzymał rozkaz od Józefa Spychalskiego pseudonim "Luty" przeprowadzenia zamachu na Generalnego Gubernatora Hansa Franka. Zamach miał być przeprowadzony w Puszczy Niepołomickiej podczas podróży Hansa Franka do Lwowa. Zamach polegał na wysadzeniu torów kolejowych i wykolejeniu pociągu, w którym przemieszał się Hans Frank. Zamach się nie udał. Generalny Gubernator ocalał. Skutkiem zamachu była dwudniowa przerwa w ruchu kolejowym oraz represje na ludności cywilnej.

  Your current access does not permit you to view the comments under this section