Artefact #: 422
Jarosław


Announcement on penalties for Poles for helping the Jewish community. In the territory of the General Government (part of Poland under German occupation), any help provided to the Jewish population was punishable by death.

Obwieszczenie o karach dla Polaków za pomoc udzielaną społeczności żydowskiej. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa (część Polski pod okupacją niemiecką) za pomoc udzielaną ludności żydowskiej groziła kara śmierci.


 
  Your current access does not permit you to view the comments under this section