Artefact #: 561
Jarosław

A tenement house whose appearance has not changed much over the last hundred years. The building is located at the south-eastern part of the Niepołomice market square.

Kamienica, której wygląd niewiele zmienił się przez ostatnie sto lat. Budynek stoi przy południowo - wschodniej części niepołomickiego rynku.


 
  Your current access does not permit you to view the comments under this section