Artefact #: 566
Jarosław

View of the Royal Castle in Niepołomice from the "Kazimierz" side. Niepołomicki "Kazimierz" was called the part of the city inhabited by the Jewish community before World War II.

Widok na Zamek Królewski w Niepołomicach od strony "Kazimierza". Niepołomickim "Kazimierzem" nazywano część miasta zamieszkaną przez społeczność żydowską przed II wojną światową.


 
  Your current access does not permit you to view the comments under this section