Brama prowadząca do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Artefact #: 775
Izabela


Arbeit macht frei "Work makes you free" - such an inscription was placed on the gates of camps other camps than Auschwitz. This particular inscription above the gate was made in the camp's locksmith's shop. The letters were cut out by the prisoner Jan Liwacz. Perhaps while fixing, the prisoners turned the letter B upside down, which was supposed to be a form of resistance against the perverse inscription, which was to give the illusion that through work, prisoners could gain freedom.
After the war, Soviet soldiers tried to take the inscription to the East. Bribed by a former camp prisoner Eugeniusz Nosal, they handed him the inscription, which was hidden in the nearby town hall. After the establishment of the Auschwitz State Museum, the inscription returned to the gate.
Today it is the most recognizable symbol associated with the Holocaust.

Arbeit macht frei "Praca czyni wolnym" - taki napis umieszczali Niemcy na bramach także innych, niż Auschwitz obozów. Ten konkretny napis umieszczony nad bramą wykonany został w obozowej ślusarni. Litery wycinał więzień Jan Liwacz, Być może przy mocowaniu, więźniowie odwrócili do góry nogami literę B, co miało być formą oporu przeciwko przewrotnemu napisowi, który miał dawać złudzenie, że poprzez pracę, więźniowie mogą zyskać wolność.
Po wojnie żołnierze radzieccy próbowali wywieź napis na Wschód. Przekupieni przez byłego więźnia obozu Eugeniusza Nosala przekazali mu napis, który został ukryty w pobliskim magistracie. Po powstaniu Państwowego muzeum Auschwitz napis wrócił nad bramę.
Dziś jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem związanym z Zagładą.


 
  Your current access does not permit you to view the comments under this section