Fotografia z Raportu Stroopa. Płoną podpalone przez Niemców kamienice na skrzyżowaniu ulic Zamenhofa
Artefact #: 782
Izabela


The Jewish Combat Organization and the Jewish Military Union were established in the ghetto to prepare the ghetto for the uprising: they smuggled weapons, built tunnels between individual buildings and bunkers. On April 19, 1943, when the uprising broke out, there were about 50,000-70,000 Jews (compared to almost half a million at its peak).
The operation of suppressing the uprising was commanded by Jurgen Stroop, who ordered all the shelters, hiding places, bunkers in which the insurgents could hide, to be set on fire.
The insurgent forces were small and consisted of less than 2,000 poorly armed people. Bunkers established in the ghetto were used for insurrectionary activities, e.g. at ul. Miła, where at the end of the Uprising the leaders of the Jewish Combat Organization (ŻOB), including Mordechaj Anielewicz, were hiding and killed.
The photo is from Stroop's report, we can see apartment buildings on fire, the captured inhabitants were taken to extermination camps.

W getcie powstała Żydowska Organizacja Bojowa i Żydowski Związek Wojskowy, które przygotowywały getto do powstania: szmuglowały broń, budowano tunele między poszczególnymi budynkami oraz bunkry. 19 kwietnia 1943 r. w momencie wybuchu powstania znajdowało się około 50-70 tysięcy Żydów (wobec niemal pół miliona w szczytowym okresie jego zaludnienia).
Operacją tłumienia powstania dowodził Jurgen Stroop, który nakazał podpalanie wszystkich schronów, kryjówek bunkrów, w których mogli ukrywać się powstańcy.
Siły powstańcze były niewielkie składały się z niespełna 2 tysięcy słabo uzbrojonych ludzi. Do działań powstańczych wykorzystano utworzone na terenie getta schrony np. przy ul. Miłej, gdzie pod koniec powstania ukrywali się i ponieśli śmierć przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) a wśród nich Mordechaj Anielewicz.
Zdjęcie pochodzi z raportu Stroopa, widzimy na nim podpalone budynki mieszkalne, schwytanych mieszkańców wywożono do obozów zagłady.


 
  Your current access does not permit you to view the comments under this section