Artefact #: 826
Marcellla

The modern market square in Niepołomice is
located in the central part of the city. In the
14th century, the entire modern center of
Niepołomice was covered with forest, part of
the Niepołomice Forest. After the construction
of the Royal Castle in the 14th century, part
of the forest was cut down for the construction
of the parish church and the settlement, the
purpose of which was to maintain the castle and
the church. It was probably during this period
that the market that served as a local fair was
established. In 1776, the city was officially
founded and the construction of brick houses
around the square began.
A pair of photos show a fragment of the
Niepołomice market square, with the Royal
Castle in the background, from the period
before World War II, and a contemporary view.

Współczesny rynek w Niepołomicach znajduje się w centralnej części miasta.W XIV wieku całe
współczesne centrum Niepołomic porośnięte było lasem, częścią Puszczy Niepołomickiej. Po
zbudowaniu, w połowie XIV wieku, Zamku Królewskiego część lasu wyciętopod budowę kościoła
parafialnego oraz osady służebnej, której celem było utrzymanie zamku i kościoła. Prawdopodobnie
w tym okresie powstał rynek, który pełnił rolę miejscowego targowego. W 1776 roku dokonano
oficjalnej lokacji miasta i rozpoczęto wznoszenie wokół placu murowanych kamienic.
Para zdjęć pokazuje fragment rynku niepołomickiego, wraz z Zamkiem Królewskim w tle, z okresu
przed II wojną światową oraz widok współczesny.


 
  Your current access does not permit you to view the comments under this section